ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

 

                                                                   

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - 2021

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ                   + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΣΑΑΠΟΓΛΟΥ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Μ.  + ΠΛΗΡΩΜΑ:  ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μ.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - 2021

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ     + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΤ.

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ    + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ      + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - 2021

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ     + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΧΑΛΑΡΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ     + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ      + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΤ.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - 2021

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μ.  + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΣΑΑΠΟΓΛΟΥ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ           + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΧΑΛΑΡΗΣ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - 2021

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ   + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ   + ΠΛΗΡΩΜΑ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

 

 

.