ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

     Η ιδέα υλοποίησης μίας ομάδας με σκοπό την εθελοντική προσφορά μελών του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια και μετά από πολλές προσπάθειες υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2006.

     Μετά από αρκετές ώρες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων σε ξηρά και θάλασσα, την Ο.Ε.Δ  απαρτίζουν 20 από τους πλέον έμπειρους κυβερνήτες του Π.Ο.Φ.Σ. με φουσκωτά σκάφη άνω των 7μ. που πληρούν τους όρους απεριορίστων πλόων παντός καιρού φέροντας όλα τα απαραίτητα όργανα ναυσιπλοΐας, ενώ άλλο ένα μέλος της ομάδας συμμετέχει από ξηρά οργανώνοντας την επικοινωνία και μεταφέροντας τις οδηγίες στους επιχειρώντες έρευνα η διάσωση.    

    Σε καθημερινή βάση, 12 μήνες το χρόνο, υπάρχουν 2 σκάφη διαθέσιμα και αξιόπλοα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη της Ο.Ε.Δ. στην υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Θαλάμου επιχειρήσεων του Υ.Ε.Ν.. Ο υπεύθυνος της Ο.Ε.Δ. φέρει την ευθύνη ειδοποίησης των 2 κυβερνητών.

   Η διαθέσιμη ομάδα έχει τα σκάφη καθ’ όλα έτοιμα με γεμάτα ντεπόζιτα καυσίμων, το σάκο μεταφοράς με τα απαραίτητα εφόδια διάσωσης, το φαρμακείο και σε ευδιάκριτο σημείο το διακριτικό της ομάδας και το Νο του VHF. Ο συντονιστής της Ο.Ε.Δ. είναι αποκλειστικά το κατά τόπου Λιμεναρχείο.

Η Ο.Ε.Δ. του Παγκρήτιου Ο.Φ.Σ. έχει ενταχθεί επίσης στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέχρι και σήμερα η Ο.Ε.Δ. έχει συμμετάσχει με αμεσότητα σε όλα τα συμβάντα που της έχει ζητηθεί.


 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε.Δ.

 

1.  Να είναι οικονομικά ενήμερο, να δέχεται και να τηρεί τις αποφάσεις της Ο.Ε.Δ..

2.  Να έχει απαραίτητα σκάφος που πληρεί τις προϋποθέσεις (ασφάλεια, πυρασφάλεια, φαρμακείο, VHF, PLOTTER, βυθόμετρο, σχοινιά ρυμούλκησης και απεριόριστες πλόες). Σε περίπτωση που βρεθεί χωρίς σκάφος για ένα διάστημα, έχει την δυνατότητα να έρθει σε συμφωνία με άλλο μέλος της ομάδας που θα του εκχωρήσει το σκάφος του.

3.  Σε οποιαδήποτε ενέργεια άσκησης της ομάδας προέχει η ασφάλεια του πληρώματος και του σκάφους όπου υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο καπετάνιος.

4.  Απαραίτητη η συμμετοχή του μέλους σε συμβούλια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικούς συναγερμούς, συμβάντα. Σε περίπτωση αδυναμίας θα πρέπει να έχει έγκαιρα ενημερωθεί ο υπεύθυνος της Ο.Ε.Δ.

5.  Η συμπεριφορά κάθε μέλους σε συναντήσεις θα πρέπει να διέπεται από σεβασμό αλληλεγγύη και σοβαρότητα.

6.  Τα μέλη της Ο.Ε.Δ. και μόνο αυτά οφείλουν να έχουν σε ευδιάκριτο σημείο του σκάφους τους την επίσημη σημαία και τα σήματα της. (Σε οποιαδήποτε αντικατάσταση σημαίας θα προσκομίζεται η παλιά).

7.  Σε οποιαδήποτε επέμβαση της ομάδας θα επιχειρούν τουλάχιστον 2 σκάφη φορώντας την απαραίτητη ενδυμασία, σωσίβια, κράνος και έχοντας τον σάκο με τα απαραίτητα αντικείμενα διάσωσης.

8.  Δίνατε σκάφος της ομάδας που βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή ελέγχου να ενημερώνει με τα στοιχεία του το πλησιέστερο λιμεναρχείο ή λιμενικό σταθμό έτσι ώστε να συμβάλει σε περίπτωση έρευνας η διάσωσης.

9.  Η ομάδα απαρτίζεται από 20 μέλη και διοικείται από 3μελή επιτροπή που ορίζει το Δ.Σ.. Σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιο μέλος να αντικατασταθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε η επιτροπή προτείνει νέο μέλος και το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία επιλέγει την καλύτερη πρόταση. Η παραμονή κάθε μέλους και η αξιολόγηση του γίνεται καθε έτος βάση της συμπεριφοράς, προσφοράς, αξιοπιστίας, συμμετοχής κ.α. στις εκδηλώσεις της ομάδας.

10. Ο υπεύθυνος της Ο.Ε.Δ. ενεργοποιείται κατ εντολή του λιμεναρχείου και του θαλάμου επιχειρήσεων όπου με τη σειρά του ενημερώνει και ενεργοποιεί τα υπόλοιπα μέλη.