ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Ο.Φ.Σ.

 

Ο Παγκρήτιος Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1996 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μια ομάδα Ηρακλειωτών σκέφτηκαν να ενώσουν σ’ ένα φορέα όλους αυτούς που αγαπούσαν τη θάλασσα και κατ’ επέκταση το φουσκωτό σκάφος.

Σκοποί του ομίλου είναι:

1. Η ένωση, εκπροσώπηση και συντονισμός ενεργειών υπό ένα φορέα των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών αλλά και των φίλων του φουσκωτού σκάφους, της θάλασσας, του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος, αυτών που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος, την μόλυνση των ακτών, των θαλασσών και γενικά την προστασία του ενάλιου πλούτου για την ανάπτυξη: α) δεσμών φιλίας, β) πνεύματος αλληλεγγύης, γ) ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα δ) αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών ε) παροχής αρωγής σε περίπτωση ακυβερνησίας των σκαφών τους στ) σχέσεων αφ’ ενός μεταξύ των μελών και αφ’ ετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς κλπ.

2. Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και κάθε αρμόδιο φορέα για την επίτευξη βελτίωσης των συνθηκών αύξησης του Ελληνικού στόλου των φουσκωτών σκαφών με φορολογικές ελαφρύνσεις και κάθε άλλης μορφής κίνητρα. Η βελτίωση των συνθηκών, ναυσιπλοΐας, ελλιμενισμού και ασφάλειας των σκαφών και των επιβατών τους καθώς και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης των  φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα. Ενδεικτικά μνημονευμένοι στόχοι είναι η δημιουργία κατάλληλων και ελευθέρων κεκλιμένων επιπέδων (γλιστρών) πρόσβασης στην θάλασσα, η εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης και νόμιμης πρόσβασης καυσίμων ανεφοδιασμού των φουσκωτών σκαφών σε όλα τα λιμάνια, τα αλιευτικά καταφύγια καθώς και σε κάθε οργανωμένο χώρο πρόσδεσης σκαφών της χώρας, η δημιουργία ελευθέρων  σταθερών και πλωτών μαρίνων για μικρά σκάφη καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής των φουσκωτών σκαφών.

3. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της Κρήτης, της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών και νησιών.

4. Η οργάνωση ομάδων διάσωσης, που θα μπορούν να συνδράμουν το έργο των λιμενικών κλπ Αρχών σε περίπτωση εκτάκτων ναυτικών καταστάσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι Αρχές χρειάζονται την συνδρομή τους στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.

5. Η οργάνωση, διάδοση και η ανάπτυξη των κάθε μορφής θαλασσίων και ναυτικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων, αθλοπαιδιών, αγώνων ταχυπλοΐας αλλά και πάσης φύσεως αγώνων κλπ, προς ψυχαγωγία των  μελών.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος ναυτοσύνης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση συνεδρίων και σεμιναρίων, προβολών καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, η οργάνωση ραδιοφωνικών η / και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ.

7. Η επιμόρφωση των μελών του και κάθε τρίτου για τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες του φουσκωτού σκάφους.

8. Η ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητος για την εξυπηρέτηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η συνεχής αναβάθμιση του, προσαρμοζόμενη στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.

9.  Η ένταξη του ομίλου στην πολιτική προστασία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία δύναται να συνδράμει.

10. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, πραγματοποίηση θαλασσίων ταξιδιών, αποστολών αγάπης και στήριξης, εκστρατείες καθαρισμού ακτών, χορών και συνεστιάσεων, με προβολή ταινιών, λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, λεσχών κλπ με θεματολογία τους σκοπούς του «Π.Ο.Φ.Σ.»

11. H ενεργοποίηση και εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα του φουσκωτού σκάφους καθώς και για τα προβλήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος  και των Ελληνικών νησιών.       

12. H έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, βιβλίων, χαρτών και κάθε περιεχομένου εντύπων καθώς και υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ανάλογου περιεχομένου, η μίσθωση χρόνου σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ως και η δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας μέσω ιστοσελίδας του διαδικτύου, με σκοπό την προβολή των σκοπών, των στόχων και επιτεύξεων του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας, σχέση έχουσα με την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ιδιοκτητών φουσκωτών και λοιπών σκαφών, και του κοινού όπως: δελτία καιρού, πληροφορίες σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες ελλιμενισμού και τροφοδοσίας σε κάθε περιοχή, θέσεις όπου υπάρχουν γλίστρες πρόσβασης στην θάλασσα, νομικές πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών, όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασίες έκδοσης άδειας χειριστού, άδειας πλοών, άδειας VHF καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πληροφορίας για την νόμιμη κυκλοφορία των φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα, αλλά και την μεταφορά και φύλαξη τους στην στεριά.

13. Η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κάθε μορφής έντυπα συμβατικά ή ψηφιακά ή σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνας καθώς και στην ιστοσελίδα διαφημιστικών banners για την εξασφάλιση εσόδων προοριζομένων στην υλοποίηση των σκοπών του «Π.Ο.Φ.Σ.» , χωρίς ταύτα να αποβλέπουν στην κατ’ επάγγελμα αποκομιδή κέρδους.

14. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, από κατάλληλους επιστήμονες για τεχνικά, οικονομικά  κλπ θέματα, που αφορούν στο φουσκωτό σκάφος, στην πρόσβαση του στη θάλασσα, στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, το θαλάσσιο περιβάλλον κλπ, όπως είναι η σύνταξη κανονισμών, οι οποίοι θα αποτελούν τα μέσα και θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των σκοπών του καταστατικού του «Π.Ο.Φ.Σ.» καθώς και η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, για τα παραπάνω θέματα.