Διάφορα χρήσιμα

 

Α.   ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

 

A = Alfa                    

J = Juliet

S = Siera

B = Bravo

K = Kilo

T = Tango

C = Charlie

L = Lima

U = Uniform

D = Delta

M = Mike

V = Victor

E = Echo

N = November

W = Whiskey

F = Foxtrot

O = Oscar

X = X-ray

G = Golf

P = Papa

Y = Yankee

H = Hotel

Q = Quebec

Z = Zulu

I = India

R = Romeo

 

 

 

Β.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ